ข้อมูลประชาสัมพันธ์

ข้อมูลประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร และกิจกรรม

News2021-12-30T13:17:27+07:00

อบรมหลักสูตร อาสาชุมชนฉุกเฉิน

จำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 100 คน

ประจำปี 2565

อ่านรายละเอียด
2410, 2021

จัดกิจกรรมให้กับผู้เกษียณอายุราชการ

24/10/2021|

ให้ความสำคัญกับการทำงานของผู้เกษียณที่ผ่านมา จัดกิจกรรมให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งแพทย์ ...

Go to Top