คุณบิ๊กและครอบครัว
ร่วมบริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง พร้อมอุปกรณ์ มูลค่า 200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
โดยมี รศ.พญ.ปนัดดา สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเป็นผู้รับมอบ
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ