สืบสานพระราชปณิธาน ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖

“เพื่อประโยชน์สาธารณะ และสุขภาพประชาชน”

( พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว )

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิ

( สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี )

มูลนิธิวชิรพยาบาลได้ดำเนินกิจการด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยอุบัติเหตุ โดยการส่งทีมแพทย์ พยาบาล ไปช่วยเหลือ ณ ที่เกิดเหตุ นับเป็นแห่งแรกของประเทศไทยในระบบ Pre-hospital care โดยใช้รถพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Ambulance) ซึ่งได้รับพระราชทานอุปกรณ์ การแพทย์ที่ทันสมัยติดตั้งในรถพยาบาลจาก สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบรถพยาบาลฉุกเฉินที่ใช้ในประเทศไทย ซึ่งต่อมาได้พัฒนาระบบเพิ่มเติมอีก โดยพัฒนาขีดความสามารถให้ทีมปฏิบัติงานทางการแพทย์นี้ สามารถเข้าดับเพลิงได้เพื่อสามารถเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในเหตุเพลิงไหม้ ได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสพภัยทางน้ำ โดยใช้เรือพยาบาลฉุกเฉินสำหรับการช่วยเหลือประชาชนทั้งการเจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุทางน้ำ รวมทั้งการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่มีความสามารถ ในการดำน้ำเพื่อช่วยเหลือชีวิตประชาชนในน้ำได้ นับเป็นแห่งแรกของ ประเทศไทย

ราชกิจจานุเบกษาข้อบังคับและวัตถุประสงค์