ราชกิจจานุเบกษายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
แสดงความจำนงในการบริจาคเงิน
แสดงความจำนงในการบริจาคสิ่งของ

ช่องทางบริจาค

1. เคาน์เตอร์มูลนิธิวชิรพยาบาล ชั้น 1 อาคารเพชรรัตน์

2. ช่องทางบริจาคโอนเงินผ่านธนาคาร

3. บริจาคออนไลน์ง่าย ๆ เพียงสแกน ผ่าน QR Code ใช้ได้ทุกธนาคาร

3.บริจาคออนไลน์ ง่ายๆ เพียงสแกน ผ่าน QR Code ใช้ได้ทุกธนาคาร