มูลนิธิหน่วยแพทย์กู้ชีวิต (Surgico Medical Ambulance and Rescue Team) จัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสาน พัฒนาต่อเนื่องจากการเริ่มหน่วยแพทย์กู้ชีวิตเมื่อ พ.ศ.2537 ทีผ่านมา ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการเริ่มต้นของประเทศไทย โดยจัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาไปสู่ระบบที่มีคุณภาพขึ้นกว่าเดิมและมีความชัดเจนมากกว่าเดิม โดยเฉพาะการพัฒนาด้านคุณภาพและวิชาการเพื่อให้ได้ระดับมาตรฐาน เช่นเดียวกับอารยะประเทศทั้งหลาย ซึ่งการดำเนินการจะมีเป็นระดับต่างๆ ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น จนต่อเนื่องไปสู่ความรู้ขั้นสูงจนถึงการเป็นวิชาชีพ อีกทั้งยังจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบการเคลื่อนย้ายและการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งจะพัฒนาต่อไปในภายภาคหน้า

สนับสนุนหน่วยแพทย์กู้ชีวิต

ร่วมทำบุญสนับสนุนการทำงานของหน่วยแพทย์กู้ชีวิต ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆโดยไม่คิดมูลค่า

บริจาค”กองทุนหน่วยแพทย์กู้ชีวิต”