2021-11-27T00:53:54+07:00

คำถามและคำตอบโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) ตอนที่1

ไวรัสโคโรนาคืออะไร ไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสในวงศ์ใหญ่ที่เป็นสาเหตุของโรคทั้งในสัตว์และคน ในคนนั้น ...

2021-11-27T00:55:59+07:00

คำถามและคำตอบโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) ตอนที่2

เมื่อไรที่เราควรรับการตรวจหาเชื้อ หากเป็นไปได้ทุกคนที่มีอาการ หรือบุคคลที่ไม่มีอาการแต่เป็นบุคคลที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด ...

2021-11-27T01:12:14+07:00

คำถามและคำตอบโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) ตอนที่3

ผลข้างเคียงจากวัคซีนในผู้ชายและผู้หญิงแตกต่างกันหรือไม่ อายุเป็นปัจจัยด้วยหรือไม่ ผลกระทบของวัคซีนป้องกันโควิด 19 ...