ข้อมูลประชาสัมพันธ์

ข้อมูลประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร และกิจกรรม

News2021-12-30T13:17:27+07:00

อบรมหลักสูตร อาสาชุมชนฉุกเฉิน

จำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 100 คน

ประจำปี 2565

อ่านรายละเอียด
3012, 2021

การฝึกอบรมหลักสูตร “อาสาชุมชนฉุกเฉิน” ประจำปี 2565

30/12/2021|

ในปี 2565 มูลนิธิฯจะมีการฝึกอบรมหลักสูตร "อาสาชุมชนฉุกเฉิน" จำนวน 10 รุ่น ...

2410, 2021

สนับสนุนกิจการการบริหารจัดการ

24/10/2021|

สนับสนุนกิจการการบริหารจัดการในด้านต่างๆของโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ในส่วนของที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากงบประมาณหรือส่วนไหนๆก็ตาม เช่น ในกรณีผู้ป่วยยากจน ...

2410, 2021

มอบเงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เสียชีวิตจากเหตุต่างๆ

24/10/2021|

มอบเงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เสียชีวิตจากเหตุต่างๆ เพื่อช่วยในการประกอบพิธีงานศพ จำนวน 5,500 ...

Go to Top