มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ที่มีปัญหาเรื่องเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษา ปีละ 6 ทุน

ทุนละ 15,000 บาท อย่างต่อเนื่องมาทุกปี