สร้างโรงงานผลิตน้ำดื่ม

เริ่มผลิตน้ำดื่มเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลในการผลิตอาหารเพื่อผู้ป่วย และสำหรับการบริโภคของผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรง รวมทั้งการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสามารถมานำไปดื่มได้โดยไม่คิดมูลค่า