มอบเงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เสียชีวิตจากเหตุต่างๆ เพื่อช่วยในการประกอบพิธีงานศพ จำนวน 5,500 บาทต่อราย