สนับสนุนหน่วยแพทย์กู้ชีวิต

ร่วมทำบุญสนับสนุนการทำงานของหน่วยแพทย์กู้ชีวิต ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆโดยไม่คิดมูลค่า

บริจาค”กองทุนหน่วยแพทย์กู้ชีวิต”

ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี : มูลนิธิวชิรพยาบาล ในพระอุปถัมภ์ฯ
หมายเลขบัญชี : 131-084743-7