พิธีมอบพระบรมรูปฯ รัชกาลที่ 6 ให้แก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563

ภาพบรรยากาศภายในงาน