ผลข้างเคียงจากวัคซีนในผู้ชายและผู้หญิงแตกต่างกันหรือไม่ อายุเป็นปัจจัยด้วยหรือไม่

ผลกระทบของวัคซีนป้องกันโควิด 19 จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเช่นเดียวกับวัคซีนส่วนใหญ่ ในขณะนี้ เมื่อมีคนได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้น องค์การอนามัยโลก ก็อาจจะเริ่มเห็นรูปแบบของผลข้างเคียงได้ องค์การอนามัยโลก ยังคงเก็บและเผยแพร่ข้อมูลต่อไป แต่ ณ ตอนนี้  องค์การอนามัยโลกไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าผลข้างเคียงจะเกิดขึ้นกับใครบ้าง


การมีผลข้างเคียงหมายความว่าวัคซีนกำลังทำงานอยู่ใช่หรือไม่ แล้วการไม่มีผลข้างเคียงหมายความว่าอย่างไร

วัคซีนทำหน้าที่โดยการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของคุณเพื่อให้ต่อสู้กับไวรัส กระบวนการนี้บางครั้งอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น มีไข้ หนาวสั่น หรือปวดหัว แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีอาการเหล่านี้ การมีอาการและความรุนแรงของอาการไม่ได้ทำนายหรือสะท้อนถึงการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของคุณต่อวัคซีน ภูมิคุ้มกันสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีผลข้างเคียง


เราควรเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในช่วง 2-3 วันหลังรับวัคซีนหรือไม่

ประสิทธิผลของวัคซีนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาหารหรือเครื่องดื่มใด ๆ ที่คุณบริโภคทั้งก่อนหรือหลังรับวัคซีน

แหล่งข้อมูล

Q&A on COVID-19:  Vaccines (who.int)