สนับสนุนกิจการการบริหารจัดการ

By |2021-10-24T02:09:26+07:0024/10/2021|

สนับสนุนกิจการการบริหารจัดการในด้านต่างๆของโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ในส่วนของที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากงบประมาณหรือส่วนไหนๆก็ตาม เช่น ในกรณีผู้ป่วยยากจน ...

มอบเงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เสียชีวิตจากเหตุต่างๆ

By |2021-10-24T02:00:56+07:0024/10/2021|

มอบเงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เสียชีวิตจากเหตุต่างๆ เพื่อช่วยในการประกอบพิธีงานศพ จำนวน 5,500 ...

จัดกิจกรรมให้กับผู้เกษียณอายุราชการ

By |2021-11-14T09:07:23+07:0024/10/2021|

ให้ความสำคัญกับการทำงานของผู้เกษียณที่ผ่านมา จัดกิจกรรมให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งแพทย์ ...

By |2021-10-08T07:16:18+07:0008/10/2021|

มูลนิธิต้นชีวิต และสโมสรโรตารี สวนจิตรลดา ได้ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ...

By |2021-10-08T07:15:22+07:0008/10/2021|

คุณบิ๊กและครอบครัว ร่วมบริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง พร้อมอุปกรณ์ มูลค่า ...

Go to Top